Transport i spedycja pasz GMP+ B4 / B4.2

Transport drogowy, morski, kolejowy pasz i zbóż GMP+ B4
Certyfikat GMP+ B4 na transport zbóż i pasz jest wymagany przez firmy eksportujące zboża/ pasze do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK. Podstawowym wymogiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu jest posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru alfa (sektor paszowy). Wymagane jest również szkolenie obejmujące min. znajomość wymagań standardu GMP+ B4 przez kierowców, spedytorów i pracowników zaangażowanych w GMP+, znajomość bazy IDTF i reżimów czyszczenia.

Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzonym audytem przez niezależnego eksperta z tej dziedziny. Zgodnie z GMP+ w trakcie audytu mogą wystąpić następujące kategorie niezgodności (Kategoria 1 - nie wydanie / wstrzymanie certyfikatu, Kategoria 2 - nie wydanie certyfikatu do momentu uzyskania dowodów działań korygujący, Kategoria 3 - niskiej ważności, których ilość nie może przekroczyć 10.

 

Obecnie procedurą uzyskania certyfikatu objęte mogą być:
1) transport drogowy (wywrotki, ruchome podłogi, silosy, cysterny)
2) transport kolejowy (wagony kolejowe oraz spedycja kolejowa)
3) transport śródlądowy (tj. barki, itp.)
4) transport morski (tj. statki, itp.)
5) spedycja drogowa i morska

 

Nasza firma pomaga przy wdrożeniu systemu GMP+ B4 oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników. Profesjonalne wsparcie merytoryczne, które oferujemy, pozwoli Państwu mieć pewność, że przygotowany system jest zgodny z wymogami standardu i może być poddany certyfikacji. Wspomagamy również korporacje międzynarodowe w Polsce oraz innych krajach Europy.

.

wycena kosztów GMP+ B4

 

Jeżeli firma spełniła wszystkie kryteria certyfikat GMP+ jest wydawany na trzy lata. System GMP+ B4 wnosi wiele wymagań, w tym systemowych, które firma jest zobowiązana do wdrożenia w celu uzyskania zgodności ze standardem. Poniżej wymieniamy niektóre z wymagań GMP+ B4:
1. Wymagania dla systemu bezpieczeństwa pasz
2. Wymagania dla programów wstępnych
a) pracownicy
b) infrastruktura
c) higiena i utrzymanie ruchu
d) identyfikacja i identyfikowalność
e) system wczesnego ostrzegania (EWS)
3. System HACCP
4. Kontrola działań operacyjnych

5. Weryfikacja i doskonalenie