FAMI-QS certyfikat na mieszanki paszowe

Certyfikaty, certyfikacja, licencje FAMI-QS
Mieszanki paszowe są to mieszaniny materiałów paszowych zawierające dodatki paszowe lub pramiksy albo niezawierające tych dodatków lub premiksów, przeznaczone do stosowania w żywieniu zwierząt, w formie mieszanki paszowej pełnoporcjowej albo mieszanki paszowej uzupełniającej. Standard FAMI-QS swoim zakresem obejmuje produkcję mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych:

a) mieszanki paszowe pełnoporcjowe

b) mieszanki paszowe uzupełniające

c) mieszanki paszowe dietetyczne

 

W ramach procesów produkcji do mieszanek paszowych są dodawane: sole mineralne, witaminy, stymulatory wzrostu, antybiotyki i in. specyficzne dodatki zapewniające lepsze wykorzystanie paszy oraz chroniące zwierzęta przed schorzeniami.

Rozróżnia się mieszanki paszowe wysokobiałkowe (koncentraty), średniobiałkowe (uzupełniające), pełnodawkowe oraz mlekozastępcze (dla cieląt); są one produkowane w postaci sypkiej lub granulowanej; stosowanie mieszanek paszowych zapewnia zwierzętom odpowiednią ilość energii i białka, daje dobre wyniki produkcyjne i ekonomiczne.

Mieszanki paszowe są także sporządzane bezpośrednio w gospodarstwach rolnych z własnych komponentów (zbożowych i nasion roślin strączkowych) oraz kupnych pasz i mieszanek przem. (koncentratów białkowych, mieszanek uzupełniających i miner., śrut poekstrakcyjnych i in.).

 

dodatki paszowe (link zewnetrzny)

 

Pasze pełnoporcjowe będące do dyspozycji, szczególnie w ekologicznym żywieniu zwierząt wskazują, że przy dostatku komponentów energetycznych (ziarno zbóż, nasiona oleistych) zaznacza się ograniczony wybór pasz białkowych (nasiona strączkowych, makuchy, ryby i przetwory rybne). Pośród dopuszczonych pasz białkowych większość z nich zawiera wystarczające ilości lizyny (bobik, groch, rzepak, soja, kazeina, mączka rybna, mleko w proszku). W tej sytuacji pozostaje tylko zwiększenie w mieszance poziomu białka ogólnego i metioniny, co jednak powoduje dalszy wzrost zawartości lizyny.
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa, która nie jest zbilansowana pod kątem składu należy uzupełnić mieszankami paszowymi uzupełniającymi zawierającymi składniki tj. witaminy, sole mineralne, aminokwasy, i inne.

W przypadku mieszanek paszowych dietetycznych ich zastosowanie musi być zgodne z wymaganiami prawa.

 

formularz wyceny