System QS w sektorze pasz i dobrostanu

Qwalitet und sicherheit Q-S.de
System certyfikacji QS jest systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz.

Certyfikat Q-S (Qualität und Sicherheit) to system gwarancji jakości „od pola do lady sklepowej” w łańcuchu paszowym i spożywczym.
Q-S Qualität und Sicherheit GmbH to niemiecka organizacja powstała w 2001 roku, której udziałowcami są organizacje i zrzeszenia rolników i hodowców w Niemczech. Organizacja ta wypracowała standardy dobrej praktyki rolniczej dla szerokiego obszaru działań w produkcji rolnej, przetwórstwie oraz handlu.
Celem systemu Q-S jest realizacja koncepcji bezpiecznego łańcucha żywności i zapobieganie ryzyku zdrowotnemu. standard Q-S obejmuje wszystkie etapy produkcji żywności. Dotyczy on producentów pasz, hodowców zwierząt, ubojni i przetwórni mięsa, przedsiębiorstw transportowych i handlowych. Uczestnicy systemu muszą spełniać rygorystyczne warunki w zakresie standardów produkcji, dystrybucji i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.

Standard wymaga specyficznego "planu monitoringu" własciwgo dla poszczególnych branż:

a) monitoring substancji niepożądanych w paszach (sektor paszowy)

b) monitoring Salmonella (drób i trzoda chlewna)

c) monitoring pestycydów (sektor produkcji roślinnej)

d) produkcja bez GMO (implementacja V-LOG)

W branży paszowej posiadanie certyfikatu QS oznacza standardy bezpieczeństwa w zakresie wytwarzanych mieszanek paszowych. Wymóg posiadania certyfikatu QS lub innego równoważnego wynika z wymagań standardu.

 

wycena kosztów

 

QAP specjalizuje się we wdrażaniu QS w firmach z łańcucha paszowego i spożywczego. Wdrażanie QS polega na przygotowaniu procedur oraz wymagań obowiązujących przedsiębiorstwa prowadzące produkcję (np. drobiu) w oparciu o wytyczne QS. Dla grup producentów rolnych gwarantujemy pełną zgodność z wymaganiami standaru QS.