Handel i magazynowanie pasz GMP+ B3 / B1

Handel, przeładunki, magazynowanie pasz, metariałów paszowych
Certyfikat FAMI-QS na handel paszami jest wymagany przez firmy eksportujące materiały paszowe/ śruty / zboża do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK oraz przez producentów pasz (mieszalnie pasz). Podstawowym wymogiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu jest posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru alfa (sektor paszowy). Innym rozwiązaniem jest standard GMP+ B1/B3 Produkcja, Handel i Usługi, którego zakres obejmuje (handel paszami, magazynowanie i dystrybucję pasz oraz przeładunki). Obecnie systemem FAMI-QS możemy objąć następujące rodzaje działalności:

1) handel materiałami paszowymi

2) handel dodatkami paszowymi

3) handel mieszankami paszowymi

3) handel premiksami

 

Nasza firma pomaga przy wdrożeniu systemu FAMI-QS oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników. Profesjonalne wsparcie merytoryczne, które oferujemy, pozwoli Państwu mieć pewność, że przygotowany system jest zgodny z wymogami standardu i może być poddany certyfikacji. Prowadzimy również doradztwo technologiczne.

Wspomagamy również nawiązywanie kontaktów biznesowych w Polsce oraz innych krajach Europy.

 

wycena kosztów GMP+ B3

 

Jeżeli firma spełniła wszystkie kryteria certyfikat FAMI-QS jest wydawany na trzy lata. System FAMI-QS wnosi wiele wymagań, w tym systemowych, które firma jest zobowiązana do wdrożenia w celu uzyskania zgodności ze standardem. Poniżej wymieniamy niektóre z wymagań FAMI-QS:

1. Wymagania dla systemu bezpieczeństwa pasz
2. Wymagania dla programów wstępnych
a) pracownicy
b) infrastruktura
c) higiena i utrzymanie ruchu
d) identyfikacja i identyfikowalność
e) system wczesnego ostrzegania (EWS)
3. System HACCP
4. Kontrola działań operacyjnych
5. Weryfikacja i doskonalenie

Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzonym audytem przez niezależnego eksperta z tej dziedziny. Zgodnie z GMP+ w trakcie audytu mogą wystąpić następujące kategorie niezgodności (duża niezgodność - nie wydanie / wstrzymanie certyfikatu, droban niezgodność - niskiej ważności, który pozwala na dalszy proces certyfikacji.

 

Dokumenty FAMI-QS zawierają wszelkie informacje istotne dla firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, dotyczące systemu certyfikacji – od warunków ogólnych po szczegółowe informacje dotyczące wdrożenie. Wymienione poniżej załączniki muszą być stosowane przez firmy zgodnie z zakresem działalności.