Rozwiązania dla przemysłu, handlu i logistyki

Wdrożenia, szkolenia, certyfikaty GMP+ FAMI-QS
Firma Quality Assurance Poland zajmuje się doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem żywnościowym (HACCP, ISO 9001, ISO 18001) w oparciu o uznane standardy rozwiązań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie organizacją w branży spożywczej.

 

Podstawowy zakres usług:

 • Dobrych Praktyk Higienicznych [GHP]
 • Dobrych Praktyk Produkcyjnych [GMP]
 • Systemu analizy zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli [HACCP]
 • ISO 22000:2018 - system zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • BRC – Global Food Standard
 • IFS – International Food Standard
 • ISO 9001:2015 - systemy zarządzania jakością
 • Dobrych Praktyk Rolniczych [GlobalGAP/ IPO]
 • Projektów technologicznych zakładu, modernizacji linii technologicznych
 • Standardów GMP+ w sektorze paszowym
 • ISO 14001:2015 - systemy zarządzania środowiskowego
 • ISO 45001- system zarządzania BHP

 

Rozszerzony zakres usług:

 • Prowadzenie audytów wewnętrznych na zlecenie; Audyty dostawców i odbiorców;
 • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników zakładu (w tym EFS);
 • Szkolenia otwarte (również dofinasowane);
 • Badania higieniczno - czystościowe (ATP);
 • Weryfikację i poprawy posiadanej dokumentacji;
 • Aktualizacje systemów jakości HACCP GHP i GMP;
 • Dostosowywanie opracowanych systemów do nowych wymagań.

 

więcej na haccp-polska.pl