Handel i magazynowanie pasz GMP+ B3 / B1

Handel, przeładunki, magazynowanie pasz, metariałów paszowych
Certyfikat GMP+ B3 na handel paszami jest wymagany przez firmy eksportujące materiały paszowe/ śruty / zboża do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK oraz przez producentów pasz (mieszalnie pasz). Podstawowym wymogiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu jest posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru alfa (sektor paszowy). Innym rozwiązaniem jest standard GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi, którego zakres obejmuje (handel paszami, magazynowanie i dystrybucję pasz oraz przeładunki). Obecnie systemem GMP+ B3 możemy objąć następujące rodzaje działalności:

1) handel (materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, mieszankami paszowymi i premiksami)

2) magazynowanie pasz (pakowanych i luzem)

3) przeładunki pasz (magazyny, porty, itp.)

 

Nasza firma pomaga przy wdrożeniu systemu GMP+ B3 oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników. Profesjonalne wsparcie merytoryczne, które oferujemy, pozwoli Państwu mieć pewność, że przygotowany system jest zgodny z wymogami standardu i może być poddany certyfikacji. Prowadzimy również doradztwo technologiczne.

Wspomagamy również nawiązywanie kontaktów biznesowych w Polsce oraz innych krajach Europy.

 

wycena kosztów GMP+ B3

 

Jeżeli firma spełniła wszystkie kryteria certyfikat GMP+ B3 jest wydawany na trzy lata. System GMP+ B3 wnosi wiele wymagań, w tym systemowych, które firma jest zobowiązana do wdrożenia w celu uzyskania zgodności ze standardem. Poniżej wymieniamy niektóre z wymagań GMP+ B3:

1. Wymagania dla systemu bezpieczeństwa pasz
2. Wymagania dla programów wstępnych
a) pracownicy
b) infrastruktura
c) higiena i utrzymanie ruchu
d) identyfikacja i identyfikowalność
e) system wczesnego ostrzegania (EWS)
3. System HACCP
4. Kontrola działań operacyjnych
5. Weryfikacja i doskonalenie

Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzonym audytem przez niezależnego eksperta z tej dziedziny. Zgodnie z GMP+ w trakcie audytu mogą wystąpić następujące kategorie niezgodności (Kategoria 1 - nie wydanie / wstrzymanie certyfikatu, Kategoria 2 - nie wydanie certyfikatu do momentu uzyskania dowodów działań korygujący, Kategoria 3 - niskiej ważności, których ilość nie może przekroczyć 10.

 

Dokumenty GMP+ BA zawierają wszelkie informacje istotne dla firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, dotyczące systemu certyfikacji GMP+ – od warunków ogólnych po szczegółowe informacje dotyczące wdrożenie. Wymienione poniżej załączniki muszą być stosowane przez firmy zgodnie z zakresem działalności.

 • GMP+ BA2 Kontrola pozostałości (wersja 01.07.2018)
 • GMP+ BA3 Wymagania Minimum Lista Negatywna (wersja 01.07.2017)
 • GMP+ BA4 Minimalne Wymagania dla Pobierania Prób i Analiz (wersja 01.07.2018)
 • - Procedura dla aflatoksyny B1 (wersja (17.09.2018)
 • - Procedura dla aflatoksyny B1 (wersja (17.12.2018)
 • GMP+ BA5 Minimalne Wymagania EWS (System Wczesnego Ostrzegania) (wersja 01.07.2018) Drzewo decyzyjne
 • GMP+ BA6 Minimalne Wymagania Oznakowanie & Dostawa (wersja 01.03.2017)
 • - Załącznik 1: Lista zatwierdzonych deklaracji GMP+   (Update 04.12.2018)
 • GMP+ BA7 Wymogi specjalne dla produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów (wersja 01.09.2018)
 • GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów (wersja 01.07.2018) 
 • - Załącznik 6 - FSDS
 • - Załącznik 9 - Transportu siana orazsłomy
 • GMP+ BCN-CEE Wymogi dodatkowe dla krajów Europy Środkowej & Wschodniej (wersja 01.07.2018)