Certyfikacja systemu FAMI-QS

Certyfikaty, certyfikacja, licencje FAMI-QS
Certyfikat FAMI-QS na produkcję składników pasz jest wymagany przez firmy eksportujące dodatki paszowe/ pasze do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK. Podstawowym wymogiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu jest posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru alfa (sektor paszowy).

Certyfikacja mozliwa jest dla następujących procesów:

a) produkcja pasz (materialy paszowe, dodatki paszowe, premiksy, mieszanki paszowe)

b) handel paszami (materialy paszowe, dodatki paszowe, premiksy, mieszanki paszowe)

 

Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzonym audytem przez niezależnego eksperta z tej dziedziny. Zgodnie z FAMI-QS w trakcie audytu mogą wystąpić następujące kategorie niezgodności (Critical - nie wydanie / wstrzymanie certyfikatu, Major - nie wydanie certyfikatu do momentu uzyskania dowodów działań korygujący, Minor - niskiej ważności).

Jeżeli firma spełniła wszystkie kryteria certyfikat FAMI-QS jest wydawany na trzy lata. System FAMI-QS (wersja 6) wnosi wiele nowych wymagań, w tym systemowych, które firma jest zobowiązana do wdrożenia w celu uzyskania zgodności ze standardem. Poniżej wymieniamy niektóre z wymagań:
1. Wymagania dla systemu bezpiezpieczeństwa pasz
2. Wymagania dla programów wstępnych
a) pracownicy
b) infrastruktura
c) higiena i utrzymanie ruchu
d) identyfikacja i identyfikowalność
e) system wczesnego ostrzegania (EWS)
3. System HACCP
4. Kontrola działań operacyjnych
5. Weryfikacja i doskonalenie
Nasza firma pomaga przy wdrożeniu systemu FAMI-QS oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników. Profesjonalne wsparcie merytoryczne, które oferujemy, pozwoli Państwu mieć pewność, że przygotowany system jest zgodny z wymogami standardu i może być poddany certyfikacji. Prowadzimy również doradztwo technologiczne.
Wspomagamy również nawiązywanie kontaktów biznesowych w Polsce oraz innych krajach Europy.

 

Jak można przygotować się do certyfikacji FAMI-QS ?
Proces należy zaplanować tak aby skoordynować wdrożenie i certyfikację systemu oraz zadbać o dokumentację i szkolenia personelu. Obejmuje to:

a) Stworzenie systemu zarządzania jakością.
b) Identyfikację wymagań prawnych.
c) Określenie i udokumentowanie poszczególnych zagrożeń bezpieczeństwa pasz i odpowiednich środków kontroli (HACCP).
d) Identyfikację mających zastosowanie wymagań Dobrych Praktyk Produkcyjnych (Good Manufacturing Practice) i Dobrych Praktyk Higienicznych (Good Hygiene Practice), w tym programu kontroli szkodników, programu utrzymania urządzeń i konserwacji budynku, programu sprzątania i czyszczenia, i wszystkich szczególnych wymagań normy.
e) Wdrożenie wszelkich niezbędnych udoskonaleń infrastrukturalnych

.

dodatkowe informacje