Certyfikacja systemu GMP+ FSD/FSA

Materiały paszowe, dodatki paszowe, mieszanki paszowe produkcji GMP+
Standard GMP+ od 01 stycznia 2015 r. przeszedł gruntowną zmianę, a od 01 lipca 2018 wprowadzono kolejne zmiany, które w ogromny sposób oddziaływają na firmy sektora paszowego certyfikowane w ramach GMP+.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego stawia się nie tylko producentom materiałów paszowych i pasz, ale także firmom handlowym, przez firmy usługowe zajmujące się transportem i spedycją (transport GMP+ B4 i produkcją pasz GMP+ B1/B2), dodatkowo dla firm handlowych opracowano system GMP+ B3 (zakres handlu, magazynowania i przeładunku). Dla odpowiedniego bezpieczeństwa pasz stworzono i dokładnie zidentyfikowano cały system bezpieczeństwa, który obejmuje cały łańcuch GMP+. Pierwszą wersję tego certyfikatu stworzono już w 1992 roku w Holandii, jednak wówczas miał on normować warunki dotyczące transportu pasz i bezpieczeństwa związanego z handlem tymi produktami w inne miejsce. Obecnie standard GMP+ swoimi wymaganiami obejmuje ok 15.000 podmiotów na całym świecie.

 

Jest to jeden z niewielu standardów, który jest systematycznie uaktualniany, ostatnia istotna aktualizacja miała miejsce w lipcu 2018 roku. Sam standard GMP+ powstał w oparciu o normę ISO 9001 oraz HACCP i stanowi zespół wymogów dotyczących żywienia zwierząt hodowlanych. Swój udział w kształtowaniu wszystkich tych norm, miały również zasady obejmujące Codex Alimentarius. System GMP+ ma przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości pasz, którymi są żywione zwierzęta, oraz dodatków paszowych z którymi zwierzęta mają styczność.

Cały łańcuch produkcji i żywienia zwierząt hodowlanych ma znaczenie gdyż w efekcie mięso zwierząt trafia na półki sklepowe. Ich mięso powinno być więc bezpieczne dla konsumentów. Dlatego niezwykle istotne jest to, czym zwierzęta są karmione. Należy więc dołożyć wszelkich starań aby pasza spełniała wszelkie normy jakościowe. Cały system dotyczy całego procesu od momentu powstawanie paszy w postaci roślin uprawianych na roli, przez handel, później przechowywanie, magazynowanie tych produktów oraz produkcję.

.

wycena kosztów GMP+ B2

 

Rodzaje standardów GMP+:

GMP B1 - Produkcja, handel i usługi w sektorze pasz.
GMP B2 - Produkcja składników pasz.
GMP B3 - Handel i przechowywanie materiałów paszowych.
GMP B4 - Transport (drogowy i spedycja pasz dla zwierząt).
GMP B4.2 - Fracht morski i śródlądowy.
GMP B4.3 - Zasady GMP dla wodnego transportu śródlądowego.
GMP B6 - Uprawa surowców do produkcji materiałów paszowych.
GMP B8 - Produkcja i sprzedaż karmy dla zwierząt domowych.
GMP B10 - Badania laboratoryjne


Zakres standardów GMP+:

Dodatki paszowe [Feed additives]
Funkcjonalne składniki pasz [Functional feed ingredients]
Mieszanki paszowe [Mixtures of specialty feed ingredients]
Premiksy [Premixtures]
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe [Specialty complementary feed]
Mieszanki paszowe dietetyczne [Specialty complementary dietetic]

Materiały paszowe [Feed materials]

Transport drogowy pasz [Road transport of feeds]

Magazynowanie i przeładunek [Storage and tranship]

Transport kolejowy [Rail transport]

Transport morski [Ship transport]