Certyfikacja systemu FAMI-QS

Certyfikaty, certyfikacja, licencje IDTF, GMP+, QS, ovocom, fsa, qualimat, FAMI-QS
FAMI-QS jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia 183/2005/WE w zakresie higieny produkcji pasz oraz rozporządzenia 767/2009 w zakresie wprowadzania pasz do obrotu. Standard ten obejmuje wymagania dobrych praktyk higienicznych dla pasz. Wdrożenie i utrzymanie FAMI-QS zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny w zakresie łańcucha paszowego, włącznie ze stosowanymi komponentami.

Zasady oraz wymagania FAMI-QS są ustalone przez niezależną organizację FAMI-QS Asbl (Feed Additives and Premixtures Quality System European Association), z siedzibą w Brukseli. Według zasady wzajemności, certyfikaty FAMI-QS uznawane są przez OVOCOM Belgia (GMP), GMP International Holandia (GMP+), FEMAS (AIC) Wielka Brytania.

 

Jak można przygotować się do certyfikacji?

Proces należy zaplanować tak aby skoordynować wdrożenie oraz szkolenie i certyfikację systemu oraz zadbać o zaangażowanie wszystkich zainteresowanych pracownikow firmy.

 

Co daje certyfikat FAMI-QS ?

Certyfikacja standardu FAMI-QS zapewnia skuteczną metodę komunikacji z zainteresowanymi stronami. Jest to ważny element potwierdzający zaangażowanie organizacji  w produkcję bezpiecznych pasz w ramach ładu korporacyjnego, odpowiedzialności społecznej i sprawozdawczości finansowej..

wycena kosztów