Znakowanie pasz: etykiety i specyfikacje

Znakowanie pasz, etykietowanie, specyfikacje, umowy
Etykietowanie i prezentacja muszą być wskazane w wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób. Nie mogą one wprowadzać użytkownika w błąd co do planowanego zastosowania lub cech pasz. Rrozporządzenie 767/2009/WE określa ogólne zasady dotyczące etykietowania i prezentacji wszystkich pasz, m.in. obowiązek wskazania:

  • rodzaju paszy,
  • nazwy i adresu podmiotu działającego na rynku pasz,
  • numeru referencyjnego partii,
  • masy netto,
  • wykazu dodatków,
  • zawartości wilgoci

oznakowanie pasz

Inne systemy paszowe na świecie

Znakowanie pasz, etykietowanie, specyfikacje, umowy
W Europie oprócz popularnych systemów certyfikacji bezpieczeństwa pasz tj. GMP+, FAMI-QS, QS występują rownież inn krajowe systemy. Do tych uznawanych zaliczyć można:

1) QUALIMAT (Francja)

2) PASTUS+ (Austria)

3) FCA (ovocom) (Belgia)

4) AIC (UK)

dodatkowe informacje