System EFISC & GTP w sektorze pasz

EFISC gtp systmy handlu i produkcji
Europejski certyfikat bezpieczeństwa pasz i żywności Aisbl (EFISC-GTP) jest rezultatem połączenia systemów certyfikacji EFISC i GTP, przy wsparciu europejskich organizacji sektora pasz / składników żywności COCERAL, FEDIOL, Starch Europe, EBB i Euromalt. EFISC-GTP Aisbl zarządza i promuje zarówno system certyfikacji EFISC, jak i GTP. Systemy certyfikacji EFISC-GTP obejmują zbieranie, transport, przechowywanie, handel i produkcję przemysłową bezpiecznych pasz i składników żywności.

Celem systemów certyfikacji jest zapewnienie bezpiecznych składników paszy / żywności, a co za tym idzie, wspieranie bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym aż do konsumentów poprzez jak najlepsze wykorzystanie doświadczenia i wiedzy specjalistycznej. Ponadto zharmonizowany system gwarancji pozytywnie przyczynia się do uczciwych praktyk handlowych i swobodnego przepływu paszy i składników żywności na rynku UE i w krajach trzecich. Wprowadzenie EFISC-GTP w całej UE zwiększa przejrzystość, poprawia efektywność i zaufanie klientów.

Zapewniamy fachową pomoc podczas wdrażania standardu EFISC-GTP i przygotowaniu do audytu certyfikującego. Oferujemy – sporządzenie Księgi Jakości i dokumentacji systemowej, szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników, audyt kontrolny mający na celu sprawdzenie gotowości  przedsiębiorstwa do audytu certyfikacyjnego

 

wycena kosztów EFISC-GTP

 

W związku z tym systemy EFISC-GTP dostarczają wskazówek handlowcom, przewoźnikom, posiadaczom magazynów, podmiotom zbierającym i producentom, w jaki sposób ustanowić i wdrożyć własny system zarządzania bezpieczeństwem żywności / żywności zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi. Schematy obejmują wymagania dotyczące systemu zarządzania, (operacyjne) programy wstępne, kontrolę ryzyka (krytyczne punkty kontroli ryzyka), dokumentację, wycofanie i identyfikowalność.

Stworzono przejrzysty, solidny i niezależny system certyfikacji stron trzecich, którego wynikiem jest jednolita i zharmonizowana weryfikacja wdrożenia programów na poziomie operatorów przez licencjonowane organy certyfikujące.