Handel i magazynowanie pasz GMP+ B3 / B1

Handel, przeładunki, magazynowanie pasz, metariałów paszowych
Certyfikat GMP+ B3 na handel paszami jest wymagany przez firmy eksportujące materiały paszowe/ śruty / zboża do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK oraz przez producentów pasz (mieszalnie pasz). Podstawowym wymogiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu jest posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru alfa (sektor paszowy). Innym rozwiązaniem jest standard GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi, którego zakres obejmuje (handel paszami, magazynowanie i dystrybucję pasz oraz przeładunki). Obecnie systemem GMP+ B3 możemy objąć następujące rodzaje działalności:

1) handel (materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, mieszankami paszowymi i premiksami)

2) magazynowanie pasz (pakowanych i luzem)

3) przeładunki pasz (magazyny, porty, itp.)

 

Nasza firma pomaga przy wdrożeniu systemu GMP+ B3 oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników. Profesjonalne wsparcie merytoryczne, które oferujemy, pozwoli Państwu mieć pewność, że przygotowany system jest zgodny z wymogami standardu i może być poddany certyfikacji. Prowadzimy również doradztwo technologiczne.

Wspomagamy również nawiązywanie kontaktów biznesowych w Polsce oraz innych krajach Europy.

 

wycena kosztów GMP+ B3

 

Jeżeli firma spełniła wszystkie kryteria certyfikat GMP+ B3 jest wydawany na trzy lata. System GMP+ B3 wnosi wiele wymagań, w tym systemowych, które firma jest zobowiązana do wdrożenia w celu uzyskania zgodności ze standardem. Poniżej wymieniamy niektóre z wymagań GMP+ B3:

1. Wymagania dla systemu bezpieczeństwa pasz
2. Wymagania dla programów wstępnych
a) pracownicy
b) infrastruktura
c) higiena i utrzymanie ruchu
d) identyfikacja i identyfikowalność
e) system wczesnego ostrzegania (EWS)
3. System HACCP
4. Kontrola działań operacyjnych
5. Weryfikacja i doskonalenie

Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzonym audytem przez niezależnego eksperta z tej dziedziny. Zgodnie z GMP+ w trakcie audytu mogą wystąpić następujące kategorie niezgodności (Kategoria 1 - nie wydanie / wstrzymanie certyfikatu, Kategoria 2 - nie wydanie certyfikatu do momentu uzyskania dowodów działań korygujący, Kategoria 3 - niskiej ważności, których ilość nie może przekroczyć 10.